fbpx

جای خالی

Abbey DLD Group of Colleges یک سازمان مبتنی بر ارزش است که به انتظارات بالای خود از همه درگیر در روند اموزش و پرورش افتخار می کند.

* شهریه نشان داده شده برای ورود سپتامبر 2023 است. سپتامبر 2024 احتمالا شامل یک درصد افزایش خواهد بود.

اموزش و یادگیری در فضای اعتماد و باز بودن اتفاق می افتد، جایی که همکاری روش ترجیحی کار است و انتظار می رود که همه کارکنان به عنوان مثال رهبری کنند. درست در سراسر سازمان، سرمایه گذاری در اموزش و توسعه فرد اولویت های بالا است.

حرفه ای در Abbey DLD Group of Colleges برای کسانی که اشتیاق به اموزش و پرورش و تمایل به توسعه شخصی در حال انجام دارند، پاداش می دهد.

لطفا اینجا را کلیک کنید برای مشاهده فعلی ابی کالج کمبریج جای خالی

لطفا اینجا را کلیک کنید برای مشاهده فعلی DLD کالج لندن فرصت های شغلی

لطفا اینجا را کلیک کنید برای مشاهده فعلی ابی کالج منچستر جای خالی